صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 4,242,515,601,450
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ... ... ,ساره محبعلی مزلقانی ,سعید بیگی ,عزت اله صیادنیا طیبی 4,220,198
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 5,779,802 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,797
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,830
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,288
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود