با سلام

پیرو سو استفاده برخی افراد از نام صندوق امین انصار و انتشار آگهی ­های غیرقانونی در شبکه های مجازی و همچنین سایت  divar.ir ، به اطلاع میرساند هیچ نوع وامی از سوی صندوق امین انصار پراخت نمی­ گردد، فلذا از واریز وجه به حساب افراد سودجو خوداری نمایید.

"مدیریت صندوق هیچ گونه مسولیتی در این خصوص به عهده نخواهد داشت و در حال پیگیری این موضوع از سوی مراجع قانونی و قضایی می باشد."

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,758,833
تعداد واحدهای باقی مانده: 241,167
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,787,724,811,427
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,735
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,961
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,696
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/21 1,003,735 1,002,961 2,735 35,675 36,470,109 75,398 26,749,830 9,758,833 9,787,724,811,427
  2 1397/08/20 1,003,240 1,002,469 2,411 29,694 36,434,434 114,990 26,674,432 9,798,556 9,822,746,022,560
  3 1397/08/19 1,002,738 1,001,973 1,821 0 36,404,740 73,806 26,559,442 9,883,852 9,903,355,098,622
  4 1397/08/18 1,002,239 1,001,479 1,939 0 36,404,740 0 26,485,636 9,957,658 9,972,390,065,908
  5 1397/08/17 1,001,746 1,000,986 2,000 0 36,404,740 0 26,485,636 9,957,658 9,967,476,986,582
  6 1397/08/16 1,001,253 1,000,493 2,061 26,903 36,404,740 0 26,485,636 9,957,658 9,962,568,340,338
  7 1397/08/15 1,015,557 1,014,795 2,126 25,599 36,377,837 29,054 26,485,636 9,930,755 10,077,684,426,493
  8 1397/08/15 1,000,762 1,000,000 2,126 25,599 36,377,837 29,054 26,485,636 9,930,755 9,930,758,906,268
  9 1397/08/14 1,015,056 1,014,295 1,791 49,419 36,326,639 50,359 26,427,528 9,934,210 10,076,221,029,651
  10 1397/08/13 1,014,568 1,013,807 1,664 95,684 36,277,220 38,241 26,377,169 9,935,150 10,072,321,010,368
  11 1397/08/12 1,014,075 1,013,309 1,808 0 36,181,536 58,960 26,338,928 9,877,707 10,009,173,877,391
  12 1397/08/11 1,013,577 1,012,816 1,647 0 36,181,536 0 26,279,968 9,936,667 10,064,011,716,768
  13 1397/08/10 1,013,092 1,012,331 1,701 9,553 36,181,536 0 26,279,968 9,936,667 10,059,197,744,194
  14 1397/08/09 1,012,598 1,011,836 1,769 0 36,171,983 42,027 26,279,968 9,927,114 10,044,615,430,035
  15 1397/08/08 1,012,098 1,011,339 1,519 34,829 36,171,983 0 26,237,941 9,969,141 10,082,181,724,725
  16 1397/08/07 1,011,635 1,010,874 1,554 253,664 36,137,154 50,151 26,237,941 9,934,312 10,042,339,709,874
  17 1397/08/06 1,011,137 1,010,361 842 81,138 35,883,490 40,522 26,187,790 9,730,799 9,831,616,676,080
  18 1397/08/05 1,010,642 1,009,863 457 0 35,802,352 96,031 26,147,268 9,690,183 9,785,755,518,347
  19 1397/08/04 1,010,142 1,009,370 829 0 35,802,352 0 26,051,237 9,786,214 9,877,907,572,833
  20 1397/08/03 1,009,614 1,008,842 924 54,769 35,802,352 0 26,051,237 9,786,214 9,872,742,370,722