باسلام

خواهشمند است جهت ارتباط با صندوق با شماره های 43692358 و 43692357 -021 و شماره فکس 88788509 و 43692136 تماس حاصل نمایید.

مدیریت صندوق امین انصار

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,372,364
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,627,636
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,526,103,044,457
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,634
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,850
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,718
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : سید علی تقوی ,فریبا پویان فر ,محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 1,009,634 1,008,850 3,868 1,228 47,808,174 75,572 30,599,886 17,372,364 17,526,103,044,457
  2 1397/11/01 1,009,075 1,008,329 4,152 170,482 47,806,946 138,460 30,524,314 17,446,708 17,592,013,655,874
  3 1397/10/30 1,008,575 1,007,822 4,316 159,921 47,636,464 55,893 30,385,854 17,414,686 17,550,911,968,337
  4 1397/10/29 1,008,108 1,007,388 4,411 0 47,476,543 235,976 30,329,961 17,310,658 17,438,557,640,165
  5 1397/10/28 1,007,650 1,006,931 4,017 0 47,476,543 0 30,093,985 17,546,634 17,668,242,443,916
  6 1397/10/27 1,007,148 1,006,429 4,037 94,278 47,476,543 0 30,093,985 17,546,634 17,659,440,774,207
  7 1397/10/26 1,006,552 1,005,831 4,062 411,558 47,382,265 61,807 30,093,985 17,452,356 17,554,128,552,503
  8 1397/10/25 1,006,152 1,005,418 4,197 392,821 46,970,707 108,029 30,032,178 17,102,605 17,195,271,319,889
  9 1397/10/24 1,005,577 1,004,851 4,207 693,721 46,577,886 120,634 29,924,149 16,817,813 16,899,395,643,542
  10 1397/10/23 1,005,021 1,004,268 4,331 784,214 45,884,165 76,665 29,803,515 16,244,726 16,314,058,761,163
  11 1397/10/22 1,004,426 1,003,643 4,478 0 45,099,951 136,081 29,726,850 15,537,177 15,593,785,924,068
  12 1397/10/21 1,003,885 1,003,115 5,196 0 45,099,951 0 29,590,769 15,673,258 15,722,079,526,237
  13 1397/10/20 1,003,407 1,002,638 5,214 628,857 45,099,951 0 29,590,769 15,673,258 15,714,600,212,279
  14 1397/10/19 1,002,904 1,002,111 5,394 345,461 44,471,094 162,047 29,590,769 15,044,401 15,076,158,452,418
  15 1397/10/18 1,002,381 1,001,580 5,342 491,104 44,125,633 176,340 29,428,722 14,860,987 14,884,461,036,395
  16 1397/10/17 1,001,811 1,001,041 5,158 400,205 43,634,529 135,860 29,252,382 14,546,223 14,561,362,186,682
  17 1397/10/16 1,001,257 1,000,521 5,100 477,460 43,234,324 71,705 29,116,522 14,281,878 14,289,321,246,889
  18 1397/10/15 1,016,369 1,015,617 4,648 0 42,756,864 161,777 29,044,817 13,876,123 14,092,819,656,786
  19 1397/10/15 1,000,752 1,000,000 4,702 0 42,756,864 161,777 29,044,817 13,876,123 13,876,116,243,895
  20 1397/10/14 1,015,411 1,014,689 5,433 0 42,756,864 0 28,721,263 14,037,900 14,244,105,247,104