با سلام
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند درخصوص ترهین و یا رفع توثیق واحد های این صندوق نامه ای از طرف شعبه ی مزبور با ذکر اطلاعات لازم ( نام کامل شخص، تعداد واحد های نیاز به ترهین و یا رفع توثیق، کد ملی شخص) به مدیریت صندوق با شماره تلفن 43692113-021 و شماره فکس 88788509 ارسال گردد. مدیریت صندوق در اولین فرصت تاییدیه ای در پاسخ نامه ارسال خواهد کرد. خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.
با تشکر- مدیریت صندوق امین انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,953,785
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,046,215
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,969,104,805,610
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,156
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,573
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,074
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 1,003,156 1,002,573 501 0 25,449,701 43,669 19,603,009 5,953,785 5,969,104,805,610
  2 1397/03/04 1,002,639 1,002,060 500 0 25,449,701 0 19,559,340 5,997,454 6,009,809,218,029
  3 1397/03/03 1,002,122 1,001,543 503 0 25,449,701 0 19,559,340 5,997,454 6,006,710,301,556
  4 1397/03/02 1,001,606 1,001,027 506 0 25,449,701 127,343 19,559,340 5,997,454 6,003,614,363,128
  5 1397/03/01 1,001,078 1,000,511 498 0 25,449,701 25,670 19,431,997 6,124,797 6,127,928,664,935
  6 1397/02/31 1,015,852 1,015,288 498 0 25,449,701 10,081 19,406,327 6,150,467 6,244,493,788,376
  7 1397/02/31 1,000,564 1,000,000 498 0 25,449,701 10,081 19,406,327 6,150,467 6,150,465,448,880
  8 1397/02/30 1,015,664 1,015,100 179- 0 25,449,701 29,407 19,386,165 6,160,548 6,253,573,036,148
  9 1397/02/29 1,015,197 1,014,636 214 0 25,449,701 26,643 19,356,758 6,189,955 6,280,548,957,382
  10 1397/02/28 1,014,699 1,014,140 409 0 25,449,701 0 19,330,115 6,216,598 6,304,498,939,862
  11 1397/02/27 1,014,192 1,013,633 409 0 25,449,701 0 19,330,115 6,216,598 6,301,346,800,024
  12 1397/02/26 1,013,685 1,013,126 409 0 25,449,701 7,382 19,330,115 6,216,598 6,298,197,791,307
  13 1397/02/25 1,013,180 1,012,621 409 0 25,449,701 16,344 19,322,733 6,223,980 6,302,534,371,528
  14 1397/02/24 1,012,673 1,012,116 507 841 25,449,701 16,660 19,306,389 6,240,324 6,315,932,420,802
  15 1397/02/23 1,012,110 1,011,554 1,686 0 25,448,860 22,443 19,289,729 6,256,143 6,328,428,339,878
  16 1397/02/22 1,011,569 1,011,016 1,122 0 25,448,860 21,812 19,267,286 6,278,586 6,347,751,974,322
  17 1397/02/21 1,011,049 1,010,498 1,231 0 25,448,860 0 19,245,474 6,300,398 6,366,537,564,293
  18 1397/02/20 1,010,544 1,009,993 1,231 0 25,448,860 0 19,245,474 6,300,398 6,363,357,680,354
  19 1397/02/19 1,010,040 1,009,489 1,231 0 25,448,860 13,689 19,245,474 6,300,398 6,360,181,751,411
  20 1397/02/18 1,009,426 1,008,930 774 0 25,448,860 28,115 19,231,785 6,314,087 6,370,470,091,435
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق