باسلام

خواهشمند است جهت ارتباط با صندوق با شماره های 43692358 و 43692357 -021 و شماره فکس 88788509 و 43692136 تماس حاصل نمایید.

مدیریت صندوق امین انصار

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,684,313
تعداد واحدهای باقی مانده: 315,687
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,807,269,166,875
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,267
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,246
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,005
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : سید علی تقوی ,فریبا پویان فر ,محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,007,267 1,006,246 5,759 239,973 56,411,637 42,674 36,759,364 19,684,313 19,807,269,166,875
  2 1397/12/26 1,006,752 1,005,727 5,478 0 56,171,664 130,247 36,716,690 19,487,014 19,598,610,228,434
  3 1397/12/25 1,006,217 1,005,205 4,776 0 56,171,664 257,735 36,586,443 19,617,261 19,719,372,757,006
  4 1397/12/24 1,005,696 1,004,685 4,070 0 56,171,664 0 36,328,708 19,874,996 19,968,110,235,532
  5 1397/12/23 1,005,176 1,004,165 4,133 156,415 56,171,664 0 36,328,708 19,874,996 19,957,781,318,427
  6 1397/12/22 1,004,656 1,003,644 4,089 130,248 56,015,249 113,490 36,328,708 19,718,581 19,790,434,450,343
  7 1397/12/21 1,004,160 1,003,123 3,115 244,927 55,885,001 168,873 36,215,218 19,701,823 19,763,358,638,257
  8 1397/12/20 1,003,631 1,002,603 2,488 384,098 55,640,074 133,656 36,046,345 19,625,769 19,676,860,557,969
  9 1397/12/19 1,002,943 1,002,083 1,873 618,273 55,255,976 172,459 35,912,689 19,375,327 19,415,682,873,931
  10 1397/12/18 1,002,433 1,001,562 2,778 0 54,637,703 368,082 35,740,230 18,929,513 18,959,087,309,883
  11 1397/12/17 1,001,912 1,001,041 3,614 0 54,637,703 0 35,372,148 19,297,595 19,317,691,220,049
  12 1397/12/16 1,001,390 1,000,520 3,670 512,108 54,637,703 0 35,372,148 19,297,595 19,307,621,758,336
  13 1397/12/15 1,017,318 1,016,439 3,712 511,071 54,125,595 310,484 35,372,148 18,785,487 19,094,293,982,537
  14 1397/12/15 1,000,879 1,000,000 3,712 511,071 54,125,595 310,484 35,372,148 18,785,487 18,785,479,361,744
  15 1397/12/14 1,015,991 1,015,096 4,483 344,993 53,103,453 132,537 34,751,180 18,584,900 18,865,448,960,425
  16 1397/12/13 1,015,482 1,014,575 5,045 0 52,758,460 123,340 34,618,643 18,372,444 18,640,224,537,879
  17 1397/12/12 1,014,954 1,014,055 5,073 0 52,758,460 148,903 34,495,303 18,495,784 18,755,739,174,547
  18 1397/12/11 1,014,418 1,013,532 4,724 0 52,758,460 281,535 34,346,400 18,644,687 18,896,996,064,017
  19 1397/12/10 1,013,854 1,012,968 4,921 0 52,758,460 0 34,064,865 18,926,222 19,171,657,147,675
  20 1397/12/09 1,013,357 1,012,470 4,949 0 52,758,460 0 34,064,865 18,926,222 19,162,239,967,968